Sciences Po
Lundi 17 Décembre 2018
   
Texte

A lire

Quelques livres récents sélectionnés par la rédaction à propos de 1989 et de ses impacts.

 

 

Essais et recherche française

Karine Bennafla et Michel Peraldi (dir.), Frontières et logiques de passage, L'ordinaire des transgressions, Culture et Conflits n°72, hiver 2008.

Didier Bigo, Riccardo Bocco, Jean-luc Piermay (dir.), "Frontières, marquages et disputes", Cultures et Conflits n° 73, printemps 2009

Sonia Combe, Thierry Dufrêne et al., Berlin, l’effacement des traces 1989-2009, (Catalogue de l’exposition), Paris, Editions Fage, 2009.

Catherine Durandin, Zoe Petre, La Roumanie post-1989, Paris, L’Harmattan, 2009.

Boris Grésillon, L’Allemagne, 20 ans après … La documentation française, Dossier 8070, juillet-août 2009.

Pierre Grosser, 1989, l’année où le monde a basculé. Paris, Editions Perrin, 2009.

Jérôme Heurtaux, Cédric Pellen (eds), 1989 à l’Est de l’Europe. Une mémoire controversée. Editions de l’aube, 2009.

Stephan Martens (ed.) L’Allemagne, 20 ans après la fin de la guerre froide et son unification. Pressac, Presses universitaires de Bordeaux, a paraître en 2010.

Georges Marion, Berlin 1989, Paris, Le Seuil, 2009.

Boris Petric, Jean-François Gossiaux (eds.) Europa mon amour. 1989-2009 : un rêve blessé, Paris, Autrement, 2009.

Daniel Vernet, 1989-2009. Les tribulations de la liberté, Paris, Buchet Chastel, 2009.

Essais et recherche en polonais

Livres :

Geremek opowiada. Żakowski pyta. Rok 1989 – Jacek Zakowski - Agora, 2008

1989 koniec systemu – Piotr Glogowski - Ośrodek Karta , 2009

Berlin. Ustrój i rola w systemie politycznym RFN po 1989 roku - Andżelika Mirska - ASPRA-JR, 2007

Okrągły Stół, czyli polski Rubikon - Paulina Codogni - Prószyński i S-ka, 2009

Ku wielkiej zmianie. Korespondencja między Ambasadą PRL w Waszyngtonie a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, styczeń - październik 1989 - Henryk Szlajfer - Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008

Rewolucja Okrągłego Stołu - Jan Skórzyński - Znak, 2009

Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988 – 1990 – Antoni Dudek – Arcana, 2004

Autres publications:

> Instytyt Pamieci Narodowej:

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr. 5/6 2009-10-06

·       Jan M. Ruman – Zaczęło się w Polsce (pdf – 281 kB)

·       Łukasz Kamiński – Fenomen „Solidarności” (pdf – 542 kB)

·       Mateusz Szpytma – Zielona „Solidarność”

·       Justyna Błażejowska – „Wie już Polska cała...”. Sprawa Jana Narożniaka

·       Jarosław Szarek – Rozmawiać z terrorystą?

·       Andrzej Sznajder – Czego nie wiemy o pacyfikacji kopalni „Wujek”?

·       Jan Żaryn – Miętne – współczesna Września

·       Paweł Wierzbicki – Trzy drogi

·       Łucja Marek – Msze święte za Ojczyznę

·       Witold Wasilewski – Pamięć Katynia. Działania opozycji

·       Filip Musiał – Pierestrojka – droga do demokracji czy plan „»odwilży« bis”?

·       W Antoni Dudek – Rok 1989 w Polsce. Źródła przełomu i punkty zwrotne

·       Tomasz Sarnecki – Prawdziwy bohater

·       Ryszard Terlecki – Zwycięstwo, które miało być niemożliwe (pdf – 2,3 MB)

Zaczęło się w Polsce – 7 june 2009 – Tygodnik Powszechny – http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/10006/Zaczelo_sie_w_Polsce.html

Okrągły stół – 20 lat później, „Tygodnik Powszechny”, 8 lutego 2009 - http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/9907/Okragly_stol__20_lat_pozniej.html

Wybory 1989. Dokumenty strony solidarnościowo-opozycyjnej ; Tom 1: Kwatera Główna  - Slodkowska Inka – Instytut Studiow Politycznych PAN, 2009

Essais et recherche en anglais

François Bafoil, Central and Eastern Europe. Europeanisation, and Social Change, London, Palgrave 2009 (traduit du français ; L’Europe centrale et orientale, Mondialisation, européanisation et changement social, Paris, Presses de Sciences Po, 2006)

ASCHERSON; N., "The short season of hope"The Guardian Weekly Review,2  Octobre 2009.

Littérature tchèque

Bohumil Hrabal, Lettres a Doubenka, Paris, Robert Laffont, 1991 (traduit du tchèque par Claudia Ancelot)

Littérature Allemande

Voir la liste établie par le Goethe Institut

Essais allemands parus en 200

Aust, Stefan, Deutschland, Deutschland – Expedition durch die Wendezeit, Hamburg, Hoffmann und Campe, 2009

Bittermann, Klaus (Hg), Unter Zonis – 20 Jahre reichen jetzt so langsam mal wieder, Berlin, Tiamat, 2009

De Bok, Pauline, Blankow oder das Verlangen nach Heimat, Francfort sur le Main, Weissbooks, 2009.

György Dalos: Der Vorhang geht auf - Das Ende der Diktaturen in Osteuropa, Münich, C.H.Beck, 2009.

Christian Führer: Und wir sind dabei gewesen - Die Revolution, die aus der Kirche kam. Berlin, Ullstein Verlag, 2009.

Hensel, Jana, Achtung Zone – Warum wir Ostdeutschen anders bleiben sollten, Munich, Piper, 2009

Ilko-Sascha Kowalczuk: Endspiel - Die Revolution von 1989 in der DDR,. Munich, C.H. Beck, 2009 (2ème édition)

Liefers, Jan Josef, Soundtrack meiner Jugend, Berlin, Rowohlt, 2009

Müller, Frank-Heinrich, East – Zu Protokoll, Göttingen, Steidl, 2009.

Andreas Oplatka: Der erste Riss in der Mauer. September 1989 - Ungarn öffnet die Grenze. Zsolnay, Vienne, 2009.

Erhard Stackl: 1989 - Sturz der Diktaturen, Czernin, Vienne, 2009.

Kaluza, Stephan, Die (unsichtbare) Mauer, Cologne, Dumont, 2009.

Treuber, Constanze, So haben wir uns eingerichtet – Das DDR Zuhause-Buch, Berlin, Eulenspiegel, 2009.

Sites consacrés à 1989

http://www.mauerfall09.de/ (site de la ville de Berlin sur la chute du mur)

http://www.freiheit-und-einheit.de/cln_028/EuF/DE/00__Home/Home__node.html__nnn=true (site du ministère de l’intérieur sur la chute du mur)

http://www.rok1989.pl/ (sur le rock polonais en 1989)